دين وفطرت
آیا مختلط بودن زن و مرد در حالت طواف اشکال دارد؟

آیا مختلط بودن زن و مرد در حالت طواف اشکال دارد؟

البته یاد آور می‌شویم که مقایسه حضور مختلط زن و مرد در مکان‌های خاص عبادت مانند مکه با مکان‌های دیگر، قیاس صحیحی نیست واز زمان پیامبر (ص)  تاکنون نیز هیچ وقت این دو قشر عظیم جامعه به طور کامل از هم جدا نبوده اند و اصلا عملا چنین کاری هم امکان ­ پذیر هم نیست. بلکه آنان در کنار هم به انجام وظایف دینی خود می پردازند.

ولی نکته قابل توجه دیگر این که متاسفانه اکنون بعضی ها که خودشان را عالم می شمارند اختلاط مرد و زن در مسجد الحرام را فساد انگیز حساب می نمایند. این چنین فتواها در دین ما جایی ندارد.  

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها