دين وفطرت
آیا مردی اختیار کتک زدن به همسرش دارد؟

آیا مردی اختیار کتک زدن به همسرش دارد؟

سوال: اگر کسی  بگوید که من طبق آیات قران کریم همسرم را می زنم.  آیا او گناهکار محسوب می شود یا نه؟

پاسخ: بسیاری از مردم ادعا می کنند که خدای تعالی در کتاب مقدس به مردان  اجازه کتک زدن همسرشان داده است. ولی این اشتباه است.  زنی که از طرف شوهرش رنجیده می شود او دیگر محبت و التفاط و عاطفه به شوهرش احساس نمی کند.

در کتاب مقدس ما خدای تعالی می فرماید:

ای کسانی که ایمان آورده اید! برای شما حلال نیست که از زنان ، از روی اکراه ( و ایجاد ناراحتی برای آنها ، ) ارث ببرید! و آنان را تحت فشار قرار ندهید که قسمتی از آنچه را به آنها داده اید ( از مهر ) ، تملک کنید! مگر اینکه آنها عمل زشت آشکاری انجام دهند. و با آنان ، بطور شایسته رفتار کنید! و اگر از آنها ، ( بجهتی ) کراهت داشتید ، ( فوراً تصمیم به جدایی نگیرید! ) چه بسا چیزی خوشایند شما نباشد ، و خداوند خیر فراوانی در آن قرار می دهد. (سوره نسا آیه 19)

چون زندگی پیامبر اکرم برای مسلمانان الگو است و در این باره احادیث زیادی هم در دست ما هست.   آن رسول گرامی (ص) هرگز به زنان خود دست بالا نکرده است.

عبد العزیز بایاندر

ما را در فضای مجازی دنبال کنید