دين وفطرت
حکم تحصیلات زنان و مردان از یک دیگر چیست؟

حکم تحصیلات زنان و مردان از یک دیگر چیست؟

سوال:

حکم تحصیلات زنان و مردان از یک دیگر چیست؟

 

پاسخ:

مردی می تواند به زنی ناحرم  درس بدهد و همچنین بر عکس. ولی در پشت در بسته و هر دو برابر تنها مجاز نیست. واجب است که کسی سوم هم  با آنها داشته باشد.

پیامبر گرامی در باره این مساله می فرماید: کسی نباید  با زن نا محرم  در جای خلوتی بنشیند مگر اینکه محرمی با آنها باشد  (بخاری . نکاح. 111، مسلم. حج)

به طور خلاصه، همه چیز یک روش و قائده  دارد که نه افراط باشد و نه تفریط.

عبد العزیز بایاندر

ما را در فضای مجازی دنبال کنید