دين وفطرت

آیا مرد یا زن قبل از ازدواج حق دارند گناهان قبلی خود را در برابر یکدیگر در میان بگذارند؟

سوال:

آیا مرد یا زن قبل از ازدواج حق دارند گناهان قبلی خود را در برابر یکدیگر در میان بگذارند؟

پاسخ:

اعتراف به گناهان فقط در پیشگاه خدای متعال جایز است و برای این عمل آثار معنوی مانند آمرزش گناهان و توبه می باشد. ولی گفتن و اعتراف کردن گناهان قبلی که مرتکب شده اید و فاش کردن کرده خود سبب ریخته شدن آبروی انسان می شود. و همچنین گفتن حقیقت در باره کارهای گذشته می تواند باعث از بین رفتن اعتماد و ایجاد حساسیتهای بی جا شود.

بنابر این انسان باید بعد از توبه کردن در پیشگاه خدا دیگر آن عمل خلافی که مرتکب شده بود آن را تکرار نکند . دیگر آن گناهی که قبلا مرتکب شده بود فراموش کند و به کسی در باره او حرف نزند.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید