دين وفطرت

آیا مسابقات اسب دوانی جایز هست؟

آیا مسابقات اسب دوانی جایز هست؟

سوال:

حدیثی خواندم که حضرت پیامبر با یارانش مسابقاتی  اسب دوانی ترتیب می داد و همچنین بعضی اوقات خودش نیز در آن مسابقات شرکت می نمود. آیا مسابقات اسب دوانی که در زمان کنونی برگزار می شود هم جایز هست؟

پاسخ:

مسابقه اسب داونی به خود خود اشکالی ندارد. همان طور که در سوال ذکر کردید در دوران رسول خدا (ص) نیز این مسابقات رایج بود ولی به دلیل این که قمار دردین اسلام حرام محسوب می‌شود تبدیل کردن این مسابقات به ابزار قمار مجاز نمی باشد.  درهنگام مسابقات اسب دوانی، بعضی از تماشاگران با همدیگر بر سر برنده شدن یکی از اسبها شرط می بندند، به اینصورت که اگر اسب مورد نظر فلانی برنده شد طرف مقابل متعهد می شود که فلان مبلغ بدهد، این کار حرام است.

بنابراین، از این نکته نباید غفلت کرد که شرط بندی بعنوان قمار بر روی هیچ موردی در دین ما مجاز نیست.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید