دين وفطرت

آیا مسلمان حتما باید امام جماعت را بررسی کند؟

آیا درست است که ما باید به هر کسی  که در مسجد امام جماعتی می کند به او اقتدا نماییم. بعضی موارد مردم به ویژگی های شخصیتی امام جماعت شک می کند و به اقتدا نمودن به او خودداری می کنند. آیا مسلمان حتما باید امام جماعت را بررسی کند تا به عادل بودنش و مسلمان بودنش را یقین داشته باشد؟ لطفا در این مقوله راهنامیی کنید.

پاسخ:

 اینجا یک سوالی پیش می آید: چطور بتوانیم از قلب انسانی آگاه باشیم؟ اگر کسی را مردم برای مسجد خود بعنوان  امام جماعت انتخاب کرده باشد اقتدا کردن به آن امام جایز هست و در باره او تجسس لازم نیست و در صورتی که انسان  شک کند که “من اولین بار است که در این مسجد نماز می خوانم و امام جماعت را نمی شناسم و آیا امام واقعا مسلمان هست یا نه؟” نباید به شک خود اعتنا کند.  مثلا ما هم وقتی که به مسجد می رویم به امام همان مسجد اقتدا می نماییم چون بررسی هویت آن شخص حق ما نیست. در مسجد هر شخصی نماز خود را می خواند  و مسوول به نماز خود می باشد.

اما اگر کسی از هویت امام جماعت اطلاع شخصی داشته باشد و  یقین داشته باشد که مثلا امام جماعت مشرک است در این صورت می تواند نمازهای خود را در مساجد دیگر بخواند.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید