دين وفطرت

آیا مسلمان می تواند در کلیسا نماز بخواند؟

سلام علیکم.

کسی که در خارج از کشور زندگی می کند و برای ادای نماز مسجد یا مکانی پیدا نکند آیا می تواند در کلیسا و یا در کنیسه نماز بخواند؟
علیکم السلام

نماز مهمترین مسئله در زندگی مسلمان است که باید آن را ادا نماید. نماز عاليترين نمايش عبوديت و بندگی خدای متعال است كه بقول معروف با كلام و اعمال، عمل، قلب و روح انسان و پرستش او را به نمايش می گذارد. بدلیل اینکه سراسر زمین بعنوان مسجد مسلمانان بشمار میرود اگر انسان در جایی است که در آنها مسجدی وجود ندارد و جزء چنین جایی نیابد می تواند نمازش را در مکان معین در داخل کلیسا یا کنیسه اداء کند. البته در این مورد روایتی نقل می کنند که حضرت عمر (رض) را دعوت کردند در کلیسای نماز بگذارد. حضرت عمر (رض) اعتراضی کرد و گفت: نه، دراین مکان نمازم را نمیگذارم که مبادا مسلمانان بعد ازمن بیایند و بگویند: عمر اینجا نماز خوانده سپس این مکان را به عنوان مسجد مسلمانان تلقی کنند. نماز نخواندن عمر (رض) فقط بخاطر خودداری از ایجاد چنین شبهه ی بود نه مجرد کلیسا بودن آن.
خلاصه، اگر مسلمان مسجد یا جایی برای نماز خواندن نیابد می تواند در کلیا و کنیسه نمازش را ادا کند.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید