دين وفطرت
آیا مضمضه کردن برای روزه دار جایز است؟

آیا مضمضه کردن برای روزه دار جایز است؟

هنگام گرفتن وضوء دهانم را با آب می شویم، آیا این کار روزه را باطل می کند و باید در ماه رمضان این سنت را ترک کرد؟

جواب:

روزه دار می تواند هنگام وضو گرفتن  به دهانش آب بگیرد، یعنی شستشوی دهان و مضمضه کردن برای روزه دار جایز است.  علاوه بر این بلعیدن آب دهان اشکالی ندارد. چون خوردن و آشامیدن و بلعیدن هر چیزی که از بیرون دهان داخل آن شود روزه را باطل می‌ کند. در روایاتی آمده است که رسول خدا (ص) هنگام وضوء گرفتن به دهان و بینی یش را شستشو می کرد.

علاوه بر این آب کردن لبها و کشیدن بلغم نیز به صحت روزه ضرر نمی‌رساند.

 حمام کردن در حال روزه  نیز جایز است و اشکالی ندارد. ولی  روزه دار باید توجه داشته باشد که هنگام  استحمام  نباید اجازه دهد آب وارد حلقش شود  اگر آب وارد دهانش شد باید فورا آب را بیرون بریزد . البته آن چه موجب بطلان روزه می شود پایین رفتن آب از حلقش می باشد.  غیر از این حمام کردن روزه دار روزه او را باطل نمی کند.  شنا کردن نیز از  آن  قبیل است. ولی در شنا کردن   ممکن است خطر زیادی داشته باشد، باید توجه کرد

 بنابر این شنا کردن و  زیر آب دوش رفتن با روزه‌داری منافات ندارد و مبطل روزه نبوده است.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید