دين وفطرت
آیا می توانیم برای غیر مسلمانان دعا کنیم؟

آیا می توانیم برای غیر مسلمانان دعا کنیم؟

سوال: آیا می توانیم برای غیر مسلمانان دعا کنیم و از خدای متعال به آنها خیر و برکت تقاضا کنیم؟

پاسخ: از خدای متعال برای هر کس می توانیم  تقاضای خوبی کنیم.  و باید برای آنها دعا کنیم و از خدای متعال  برای آنها هدایت، بدست آوردن  رزق حلال، خیر و برکت بخواهیم.  خدای مهربان به ما در قران اینطور توصیه می کند:

و شما مسلمانان با اهل کتاب  جز به نیکوترین طریق بحث و مجادله مکنید مگر با ستمکاران از آنها، و (با اهل کتاب) بگویید که ما به کتاب آسمانی قرآن که بر ما نازل شده و به کتب آسمانی شما به همه ایمان آورده‌ایم و خدای ما و شما یکی است و ما تسلیم و مطیع فرمان اوییم.” (عنکبوت 46)

 

لیکن در باره حال فعلی آنها نمی توانیم دعا کنیم. مثلا برای شرک آنها از خدا تقاضای عفو کردن به اصول و عقائد دین ما ضد است. در این باره قصه حضرت ابراهیم علیه السلام به ما نمونه است.

 دکتور عبد العزیز بایاندر

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها