دين وفطرت
آیا می شود در مساجد تئاتر برگذار کرد؟

آیا می شود در مساجد تئاتر برگذار کرد؟

 

برگذار کردن تئاتر در مساجد اشکالی ندارد.  در دوران رسول الله (ص) انچنین چیزها وجود داشت. متاسفانه در دوران ما مساجد مانند کنیسه ها شده است. یعنی فقط به جای عبادت تبدیل شده است. مساجد باید 24 ساعت باز باشد و آنان که خانه ندارند و مسافرند می تواند آنجا بمانند.

 در دوران قدیم رونق مساجد بیشتر از امروز بود، بچه‌ها به نوعی در مسجد بزرگ می‌شدند و به عبارتی بیشتر وقت و فعالیت خود را در مسجد انجام می‌دادن

عبد العزیز بایندر  

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها