دين وفطرت
آیا  ناسزاگويي و   فحش دادن روزه را باطل میکند؟

آیا ناسزاگويي و فحش دادن روزه را باطل میکند؟

البته ناسزاگویی، فحش دادن و توهین کردن در نظر دینمان از اعمال زشت می باشد که مسلمان و مومن   چنين كاری را هرگز برای خود نمی پسندند. ولی ناسزاگویی و فحش دادن از مبطلات روزه نیست و روزه را باطل نمی کند. مبطلات روزه را به خدمتتان تقدیم می نماییم.

این چیزها روزه را باطل می کند:

اول: خوردن و آشامیدن.

دوم: جماع.

سوم:استمنا، و استمنا آن است که انسان با خود کاری کند که منی از او بیرون آید.

پنجم:رساندن غبار غلیظ به حلق.

ششم: اماله کردن با چیزهای روان.

 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها