دين وفطرت
آیا نماز که می خوانیم همان نماز است که حضرت آدم می خواند؟

آیا نماز که می خوانیم همان نماز است که حضرت آدم می خواند؟

معلوم است که نماز از مهمترین عبادات می باشد و از ارکان دین است.  علاوه بر این غیر قابل انكار می باشد كه نماز به عنوان عبادت در كلیه ادیان وجود داشته و دارد. قدیمی‌ترین عبادت در تمامی ادیان پیش از اسلام نماز بوده است.  چون ادیان قبلی نیز از سوی خدای متعال برای هدایت بشر آمده و نماز در زمان ادیان پیش از اسلام هم وجود داشت. همه پیامبران خدا  و اقوامشان به نحوی مامور به انجام آن بوده اند. و در هیچ شریعتی امر به آن نسخ نشده است و  نمازی که اکنون  می خوانیم همان نماز است که حتی حضرت آدم خوانده است. رکعاتش هم عوض نشده است.

در روایات آمده است که وقتی که حضرت جبریل به پیامبر (ص) نماز می آموخت  فرموده است: این نماز،  اوقات نماز تو و نمازهای انبیاء گذشته  است.

در باره نماز و اوقات نماز می توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

اوقات نماز در قرآن

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید