دين وفطرت

آیا  همه مسلمانان به بهشت خواهند رفت؟

آیا  همه مسلمانان به بهشت خواهند رفت؟

در مورد این موضوع در قران کریم  دو آیه ای وجود دارد که  یکی از آنها در سوره بقره آیه 80  و دیگری در سوره آل عمران آیه 24  می باشد.

کسانی که فرض می کنند مهم نیست  چقدر در جهان مرتکب اشتباه شده اند و گناه کردند  در نهایت ، به بهشت خواهند رفت، باید بدانند که این ترظ تفکر در این دو آیه مورد انتقاد قرار می گیرد. خاطرنشان می کند  که خداوند چنین وعده ای ندارد. در آن دو آیه تصریح می کند که هركس در مقابل  اقدامات خود پاسخگو خواهد بود.

متاسفانه چنین تفکری امروزه در میان مسلمانان رواج دارد. آنها فکر می کنند بخاطر اینکه امت محمدی هستند و مسلمانند  براى مدت مشخصى موجب عذاب مى‏باشد و بعد با فضل خدا  مورد بخشش واقع مى‏شود و در نتیجه وارد بهشت می شوند. اما واقعیت این است که  قرآن کریم  به وضوح می گوید که این امکان پذیر نیست.

مثلا اگر در دنیا به شرک آلوده شدیم و بدون توبه از دنیا رفته ایم بی شک در جهنم جاودانه، جاى خواهیم  گرفت.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها