دين وفطرت
آیا واقعه  اسراء معجزه است؟

آیا واقعه اسراء معجزه است؟

بله، حادثه اسراء از معجزه الاهی است ولی فقط برای پیامبر (ص)، نه برای مردم. خداوند در قران کریم در رابطه با این حادثه بزرگ در آیه شریفه نخست از سوره مبارکه اسرا چنین فرموده است:

 

سبحان الّذى اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الّذى بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انّه هو السّمیع البصیر

 

"پاک و منزه است خدائى که در مبارک شبى بنده خود (محمد) (صلى اللّه علیه و آله و سلم ) را از مسجد حرام (مکه معظمه ) به مسجد اقصائى که پیرامونش را (به قدوم خاصان خود) مبارک ساخت ، سیر داد تا آیات خود را به او بنمایاند که همانا خداوند شنوا و بیناست" ( اسراء 1)

توجه کنید نمی گوید برای نشان دادن به ما..تا آیات خود را به او بنمایاند… پس از این همه سختی‌ها در راه پیشبرد اهداف  اسلام، خداوند براى نشان دادن بخشى از آیات و عظمت دستگاه خلقت و رموز هستی، هدیه‌اى بزرگ به پیامبر اسلام داد و خداى متعال براى تسکین و آرامش آن حضرت، وى را به معراج برد.

 

بله، رسول اکرم به طبقه هفتم آسمان صعود کرده است. ما چون مسلمان به این حادثه  صعود و عروج آن حضرت  اعتقاد داریم. باور می نماییم برای این که قران کریم خبر می دهد. و در زمان پیامبر آن حضرت به مسلمانان خبر داده و آنها هم باور کرده بودند. و مکررا می گویم ما هم اعتقاد داریم. چون این روایات طبق آیات قران است.

ولی این اعجاز به مردم ربطی ندارد و برای پیامبر می باشد. 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید