دين وفطرت

آیا پرداخت زکات به صورت گوشت قربانی از نظر شرعی درست است؟

آیا می توانیم زکات را به صورت قربانی در روز عید قربان به نیازمندان بدهیم؟

پاسخ:

شما نمی توانید مشخص نمایید که شخص نیازمند به چه چیزها نیاز دارد، مگر اینکه از خودش بپرسید. مثلاً شما به عنوان زکات به نیازمندی گوشت می دهید، ولی ممکن است در آن زمان آن فقیر نیاز به دارو داشته باشد. در آن زمان مهمترین چیز برای او درمان بیماری است، نه خوردن گوشت یا چیز دیگر. پس چه خوب است که به نیازمندان از مال خودتان به صورت نقدی یعنی  پول بدهد تا با آن پول آنچه را که نیاز دارد بخرد. چنانچه می دانید زکات از مهمترین واجبات مالی در دین اسلام است که تاکید فراوانی بر آن شده است و پرداخت زکات و دیگر انفاق‌ها از تکالیف اقتصادی مسلمانان است.

ضمناٌ ذبح حیوان در روز قربانی عبادتی است تعریف شده و ربطی به زکات اموال ندارد.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید