دين وفطرت

آیا پول و کاپیتالیسم (سرمایه داری) شرک نیست؟

سلام علیکم.

آیا  در جهان کنونی ما پول و کاپیتالیسم (سرمایه داری) شرک نیست؟

پاسخ:

و علیکم السلام

 نخیر  سرمایه داری شرک نیست. ولی بعضا پول و ثروت و سایر نعمتهای دنیا می تواند انسان را گمراه کرده  و  او را به شرک بکشاند. یعنی پول شرک نیست پول پرستی، شرک است. واقعا تمام ثروت ها برای خداست و هرکس هم ثروتی بدست آورده از خدا دریافت کرده است، اما متاسفانه هر انسانی این حقیقت را درک نمی کند.

 اگر انسان برای بدست آوردن ثروت امر خدا را ترک کرده باشد و در زندگانیش به حرام و حلال رعایت نکند و بدین وسیله آخرت خود را به دنیای فانی بفروشد  شرک ورزیده است.  در این مورد خدای متعال در سوره ابراهیم می فرماید:

 “همانان كه زندگى دنيا را بر آخرت ترجيح مى‏ دهند و مانع راه خدا مى ‏شوند و آن را كج مى ‏شمارند آنانند كه در گمراهى دور و درازى هستند (ابراهیم 3)

 یعنی بعضی اوقات ثروت باعث میشود آدم بدی و از راه خدا دور می شود و هیچ نعمتی به خودی خود بد نیست، این ما هستیم که انتخاب میکنیم که آن نعمت خوب باشد یا بد.

“آنان كه به غيب ايمان مى ‏آورند و نماز را بر پا مى دارند و از آنچه به ايشان روزى داده‏ ايم انفاق مى كنند” (بقره 3)

مَثَل کسانی که اموال خود را درراه خدا انفاق می‌کنند، همانند دانه‌ای است که هفت خوشه رویانید، (که) در هر خوشه صد دانه است‌ (هفت‌صد برابر می‌دهد) ؛و خدا چند برابر می‌کند(اموال را) برای هرکسی که در مشیت خدا باشد. و خدا وسعت دهنده (نعمت و ثروت) داناست.  (بقره 261)

موضوع مهمی که در این آیه وجود دارد این است که  آنان  که تا زمانی که اسیر پول نشدند و دچار شرک به خدا با پول‌دوستی نشدند شرک نمی ورزند. و نیابد فراموش کرد که  پول  و ثروت یک وسیله است نه هدف. چون ما انسانها می شناسیم که ثروتمند هستند ولی پول و ثروت خود را همچنین در راه خدا صرف می کنند، بیمارستانها، مدرسه ها می سازند  برای انسانها راه ها می کشند، به نیازمندان و تهی دستان کمک می کنند .

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید