دين وفطرت
آیا پیامبران فقط در خاور میانه ظهور می کردند؟

آیا پیامبران فقط در خاور میانه ظهور می کردند؟

آیا پیامبران فقط در خاور میانه ظهور می کردند؟

بین مردم مطرح است که خداوند پیامبران را ارسال می کرد و بعد از این که آنها از اطاعت سرپیچی کرده اند و منکر حق بودند، بلا می فرست. آیا احتمال آن وجود دارد که پیامبران در سرزمین آمریکا یا آفریقا هم ظهور کرده باشند؟

جواب: در جواب این که آیا پیامبران در غیر از خاورمیانه  بودند یا نه، از آیات ذیل می فهمیم:

ما تو را بحق [به سمت] بشارتگر و هشداردهنده گسيل داشتيم و هيچ امتى نبوده مگر اينكه در آن هشداردهنده ‏اى گذشته است [1]

هر كس به راه آمده تنها به سود خود به راه آمده و هر كس بيراهه رفته تنها به زيان خود بيراهه رفته است و هيچ بردارنده‏اى بار گناه ديگرى را بر نمى‏ دارد و ما تا پيامبرى برنينگيزيم به عذاب نمى ‏پردازيم [2]

ما شما را از عذابى نزديك هشدار داديم روزى كه آدمى آنچه را با دست‏خويش پيش فرستاده است بنگرد و كافر گويد كاش من خاك بودم [3]

و جز هشداردهنده‏ اى [بيش] نيستى* ما تو را بحق [به سمت] بشارتگر و هشداردهنده گسيل داشتيم و هيچ امتى نبوده مگر اينكه در آن هشداردهنده ‏اى گذشته است* و اگر تو را تكذيب كنند قطعا كسانى كه پيش از آنها بودند [نيز] به تكذيب پرداختند پيامبرانشان دلايل آشكار و نوشته ‏ها و كتاب روشن براى آنان آوردند*

 

و پيش از تو نيز پيامبرانى تكذيب شدند ولى بر آنچه تكذيب شدند و آزار ديدند شكيبايى كردند تا يارى ما به آنان رسيد و براى كلمات خدا هيچ تغييردهنده ‏اى نيست و مسلما اخبار پيامبران به تو رسيده است [4]

و ما هيچ پيامبرى را جز به زبان قومش نفرستاديم تا [حقايق را] براى آنان بيان كند پس خدا هر كه را بخواهد بى‏راه مى ‏گذارد و هر كه را بخواهد هدايت مى‏ كند و اوست ارجمند حكيم [5]

هر كس به راه آمده تنها به سود خود به راه آمده و هر كس بيراهه رفته تنها به زيان خود بيراهه رفته است و هيچ بردارنده‏ اى بار گناه ديگرى را بر نمى‏ دارد و ما تا پيامبرى برنينگيزيم به عذاب نمى‏ پردازيم [6]

به سبب آنچه دستهاى مردم فراهم آورده فساد در خشكى و دريا نمودار شده است تا [سزاى] بعضى از آنچه را كه كرده ‏اند به آنان بچشاند باشد كه بازگردند [7]

و اشراف قومش كه كافر بودند گفتند اين [مرد] جز بشرى چون شما نيست مى‏ خواهد بر شما برترى جويد و اگر خدا مى‏ خواست قطعا فرشتگانى مى‏ فرستاد [ما]در ميان پدران نخستين خود چنين [چيزى] نشنيده ‏ايم [8]

بگو اگر در روى زمين فرشتگانى بودند كه با اطمينان راه مى‏ رفتند البته بر آنان [نيز] فرشته اى را بعنوان پيامبر از آسمان نازل مى‏ كرديم [9]

از آیاتی که در بالا آورده ایم، معلوم می شود که در هر جای زمین پیامبران ارسال شده اند.

 [1]  فاطر، 25؛

[2]  اسرا 15؛

[3]  نبا، 40؛

[4]  انعام، 34؛

[5]  ابراهیم، 4؛

[6]  اسرا، 15؛

[7]  روم، 41؛

[8]  مؤمنون، 24؛

[9]  اسرا 95؛

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها