آیا چشم زخم حقیقت است؟

بسیاری از مردم باور دارند که پیامبرگرامی ما به سحر و جادو و چشم زخم  دچار شده است. آیا این واقعیت دارد؟ و نظر شما در بارهٔ چشم زخم چیست؟  در روایات دینی و تاریخی ادیان در بارهٔ چشم زخم اطلاعاتی هست. بله، چشم انسان شاید بر دیگران تاثیر کند. می توانید از نظر افراد … ادامه خواندن آیا چشم زخم حقیقت است؟