دين وفطرت
آیا کسی که از روی جهالت شرک کند مشرک است ؟

آیا کسی که از روی جهالت شرک کند مشرک است ؟

انسان یا عمدا  و یا با باور کردن به افکار کذابین که آیات خدا را درست تفسیر و ترجمه نمی کنند مشرک می شود. به همین دلیل خدا در قران کریم صدها بار از کلمات  " آیا فکر نمی کنید؟" چرا نمی اندیشید؟ به کار می برد و انسانها را از این کارهای زشت خودداری می کند.

ما مطمئینیم که شرک خلاف  به فطرت  و طبیعت انسان می باشد و صاحبان عقل و مومنان خدای یکتا از شرک دورند و قادر قبول نیستند. به این خاطر جهالت عذری نیست و شرک از آن گناهان است که عفو نمی شود. خدای تعالی در این باره می فرماید:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

خدا گناه شرک را نخواهد بخشید و ما دون شرک را بر هر که مشیّتش تعلّق گیرد می‌بخشد. و هر که به خدا شرک آرد به گمراهی سخت و دور (از سعادت) در افتاده اس ( سوره نساء 116)  

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید