دين وفطرت
آیا کسی که نماز را ترک می کند جزایش چیست؟

آیا کسی که نماز را ترک می کند جزایش چیست؟

 

آیه که در قران کریم " لا اکراه فی الدین" (در دین اجبار ندارد) این در این معنی است که یعنی اجبار در قبول دین ندارد ولی بعد از داخل شدن به دین اجبار دارد؟ مانند دلیل آیه 6 سوره توبه را نشان میدهند. برخی از کشورهای اسلامی کسی که نماز نمی خواند اعدامش می کنند. در این باره نظر شما چیست؟

در بعضی از مذاهب (شافعی و حنبلی) کسی که نماز را عمدا ترک می کند به او تذکر می دهند. اگر به این تزکر فکر نمی دهد و نمازش را ترک کند کافر محسوب می شود و اعدام می کنند. به این کا ر مانند دلیل حدیثی را نشان می دهند که او نیز ضد قران کریم می باشد.

بی شک این فتوی انسان را می تواند منافق بکند. چون انسان از ترس جزا و اعدام نماز می خواند نه برای خدا.

قران کریم در باره تارک دین این چنین می فرماید:

چگونه خداوند قومى را كه بعد از ايمانشان كافر شدند هدايت مى ‏كند با آنكه شهادت دادند كه اين رسول بر حق است و برايشان دلايل روشن آمد و خداوند قوم بيدادگر را هدايت نمى ‏كند)

آنان سزايشان اين است كه لعنت‏ خدا و فرشتگان و مردم همگى برايشان است

(آل عمران 86-87)

عبد العزیز بایندر

 

 

 

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید