ازدواج با غیر مسلمان جایز هست!

  حکم ازدواج با غیر مسلمان چیست؟ معلوم  است که این مورد در ادیان پیش از اسلام وجود داشته است ولی آیا اسلام شریعتی خاص خود را ندارد؟ پاسخ: اولا عرض کنم به حضورتان که شریعت الاهی از زمان  حضرت نوح (ع) تا حضرت محمد تغییر نکرده است. برای اثبات آن نگاه کردن به کتاب … ادامه خواندن ازدواج با غیر مسلمان جایز هست!