دين وفطرت
استبراء

استبراء

استبراء

سوال: چه مدت بعد از ادرار باید صبر کرد و بعد وضو گرفت؟ برخی اوقات بعد از ادرار ترشحاتی خارج می شود آیا وضو را باطل می کند؟

جواب: بعد از ادرار مدتی باید صبر کرد، تا ادار تماما قطع شود؛ به این کار در علم فقه استبراء گفته می شود. به همین سبب بلافاصله بعد از بیرون آمدن از دستشویی نباید، وضو گرفت. باید اندکی تأمل کرد و بعد از اطمینان بر اینکه ترشحی وجود ندارد وضو گرفت. چونکه در صورت وجود ترشح وضو باطل می شود.

این موضوع اغلب در بین آقایان بیشتر از خانمها اتفاق می افتد.

چگونه و به چه قدر بودن استبرا ، در هر انسان متفاوت می باشد. اینکه در کتب فقهی در مورد استبرا سرفه کردن و یا راه رفتن و یا دراز کشیدن توصیه شده، هیچ گونه ماهیت دینی ندارد، و هر کس باید با شناخت بدن خود راه کار استبرا را بیابد و طهارت که شرط وضو است را به جا بیاورد.

نظریه ها

  • استبراء تمیز شدن است که برای هردو جنس  (زن و مرد) صحت دارد. 

   • استبراء تمیز شدن است که برای هردو جنس  (زن و مرد) صحت دارد. 

 • اگر لباس بچه بوی ادراد بدهد در حالیکه من همیشه او را شستسو میکنم آیا نجس است؟

  • با عرض سلام

   شاید به خاطر این لباس بچه بو می دهد که شما بعد از شستوشو به تن خیس بچه شرت را می پوشانید.

   لباس در چنین حالاتی نجس نیست

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید