دين وفطرت
استحاضه زنان و نماز

استحاضه زنان و نماز

استحاضه زنان و نماز
سؤال: زنی که استحاضه متوسطه دارد، برای هر نمازی باید غسل بگیرد؟
جواب: به نظر ما استحاضه با این که در زیاد یا کم بودن خونریزی متفاوت است، اما در انجام وظائف شرعی تکلیف یک سان است. یعنی چه استحاضه قلیله ،چه کثیره و یا متو سطه باشد، باید زن برای هر نماز یک وضو بگیرد و ظاهر فرج راهم اگر خون به آن رسیده ، آب بکشد و پنبه را عوض کند یاآب بکشد.

نظریه ها

    • و علیکم السلام

      استحاضه خونریزی غیر از حیض و نفاس است. بعد از روز هفتم حیض  اگر خونریزی ادامه داشته باشد، آن هم استحاضه محسوب می شود

  • با سلام

    روی سایتتون خوندم که وضو گرفتن با لاک مانعی ندارد میشه لطف کنین اسم مرجع تقلیدی که اینو گفته رو هم ذکر کنید

    باتشکر

ما را در فضای مجازی دنبال کنید