دين وفطرت
افسانه قتل شاعر یهودی به امر رسول الله (ص

افسانه قتل شاعر یهودی به امر رسول الله (ص

دیروزامام یک مسجد هنگامی سخنرانی در منبر می گفت که رسول خدا (ص)  دستور قتل کعب بن اشرف یهودی را داد. آیا این جریان حقیقت است؟

جواب:

ما نیز مانند شما اینچنین ادعاها ی دور از حقیقت را شنیدیم و از کتابها خوانده اییم. گویا مسلمانان به دستورات رسول خدا (ص) در مورد قتل رجال یهود از جمله شخصی بنام کعب بن اشرف عمل کرده اند. یهود برای این که خودشان را به جهان بعنوان  مظلوم  نشان دهند  روایاتی زیادی از خودشان ایجاد کردند و یکی از آنها همان جریان کشته شدن شخصی شاعر بنام کعب بن اشرف می باشد.

در کتب روایات می نویسند که شبانگاه مسلمانان برای قتل کعب به راه افتادند و رسول خدا (ص) تا بقيع بدرقه شان نمود و براي آن ها دعا کرد و بعد به خانه خود بازگشت. مسلمانان وقتي به خانه کعب رسيدند او را صدا زدند. کعب خواست که بيرون آيد امّا همسرش مانع او شد و گفت تو مردي هستي که با اعمال و اشعار خود به مسلمانان اعلام جنگ داده اي و براي تو در اين وقت شب بيرون رفتن از خانه خطرناک است امّا کعب اعتنايي نکرد و بيرون آمد ساعتي با ابو نائله و همراهانش صحبت کرد. مسلمانان به او پيشنهاد دادند تا به «شعب العجوز» بروند و با هم قدم بزنند و صحبت کنند. کعب همراهي با آنها را پذيرفت ابو نائله در راه براي جلب اعتماد و اطمينان کعب دست به موهاي کعب کشيده و از عطري که بر سرش زده بود تعريف کرد و براي بار دوم نيز دست به سر کعب کشيد و گفت چه بوي خوشي تا امروز هرگز چنين عطري استشمام نکرده بودم براي بار سوم موهاي بلند او را در دستتش پيچيد، او را زمين زد و به ديگران گفت تا او را بکشند پس از آن به سرعت از محله بني نضير گريختند و به سوي مسجد آمدند، رسول خدا ( ص) با شنيدن صدای تکبير آنان بيرون آمده از ايشان استقبال کرد

 متاسفانه مسلمانان این جریان را به کتابهای خود داخل کردند. همان کتابها پر از روایات دروغ است و مسلمانان در فهم این نیستند که این روایات بر علیه اسلام است و دشمنان اسلام  با تمام توان با آن بر خورد می شوند . مگر رسول خدا (ص) تروریست است که دستور ترور کسی را بدهد؟ علاوه براین آنان مدعی هستند که پیامبر تمام یهودیان بنی قریظه را با دست علی بن ابی طالب کشته است. همه اینها اصلا دروغ است و دور از افسانه نیست.

مسمانان نمی دانند که در طول تاریخ یهودی ها به دنیا اعلام می نمایند که یهودی ها در طول قرن های متمادی زیر فشار بوده و از دست مسلمانان کشته شده اند و یکی از این دلایل همان جریان دروغ قتل کعب بن اشرف با دستور پیامبر است. و مولفان کتب تاریخ با داخل کردن این جریان به کتابهای خود از اين، به ظاهر واقعه تاريخي، يك اسطوره بزرگ و پرمنفعت برای دشمنان اسلام ساخته اند.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها