دين وفطرت

امام جماعت نابینا

آيا شخص نابينا مي تواند امام جماعت گردد ؟ در حالی که وی قادر به ادای نماز و اهل علم است.

پاسخ:

نابينا بودن مانع از امامت جماعت نيست. اگر او صلاحیت امام جماعتی را داشته باشد ، هیچ مشکلی در نابینایان وجود ندارد ، زیرا بینایی از  شرایط امام جماعت نمی باشد. البته در طول تاریخ فقهایی وجود داشتند که اقتدا به امام نابینا را جایز نشمردند، باین دلیل که وی در  کيفيت تطهير بدن و لباسش شبهه وجود دارد.

در روایات می خوانیم که روزی پیامبر (ص) مدینه را ترک کرده بود و عبدالله بن ام مکتوم که صحابه ای نابینا بود با پیشنهاد پیامبر امام جماعتی کرد.

ابي داود در سنن خود مي‌نويسد:

اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يَؤُمُّ النَّاسَ وَ هُوَ أَعْمَى.(سنن أبي داود ج 1 ص 143 ح 595)

پيامبر (ص)  ابن امّ مكتوم را كه شخصی نابينا بود به امامت مردم در نماز برگزيدند.

بنابراین در نماز جماعت، اقتدا به کسی که به جهت عذری نمی بیند (نابینا است) صحیح است.

 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید