دين وفطرت
امروز از قرآن نمی پرسند

امروز از قرآن نمی پرسند

امروز از قرآن نمی پرسند !

درد آور این است که حالا مسلمانان در حوادث و معاملات زندگی شان از رهنمودهای قرآن استفاده نمی کنند از این کتاب الهی نمی پرسند که عقیده و باور ما چگونه باشد ؟ رفتار و کردار ما چگونه باشد ؟ در دوستی و دشمنی تابع کدام قانون باشیم ؟ بندگان الله جل جلاله و نفس های ما بالای ما چی حقی دارند و این حقوق را چگونه ادا نماییم ؟ از آن نمی پرسند که باطل چیست و حق کدام است ؟ از کی فرمانبرداری و پیروی نماییم و کی را اطاعت نکنیم ؟ دوست ما کیست و دشمن ما کدام است ؟ عزت ، پیروزی و منفعت ما در چه چیز بوده و ذلت و بدبختی و زیان ما در چیست ؟
امروز این ها را از کی می پرسند ؟
امروز مسلمانان در رابطه به این مسائل به پیام قرآن حکیم رجوع نمی نمایند بلکه پاسخ این پرسش ها را در دروازه های اغیار جستجو نموده ، فلاسفه ، روانشناسان و قانونگذاران غربی و غیر مسلمان را الگو و سرمشق خویش قرار داده ، کافران ، مشرکان و گمراهان را در این زمینه ها شایسته تر دانسته و رهنمودهای آنان را معیار عملکرد و خط مشی خویش قرار می دهند .
باید دانست ، هر کسی آفریدگار و پروردگار حقیقی خویش را فراموش کرده و به فرمان دیگران سر تسلیم فرو می آورد سزای آنرا خواهد چشید که نمونه اش حالت امروزی مسلمانان است که هر کجای جهان زندگی پر از ذلت و مشقت دارند . 
یگانه راه حل و خارج شدن از چنین حالت رجوع به پروردگار مهربان و کلام الهی میباشد !

هدایت اله حبیبی

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها