دين وفطرت
اندکی متوجه شوید

اندکی متوجه شوید

با اندک تأمل در این موضوع دل های تان گواهی خواهد داد که در تمام دنیا بیشترین ستم و بی مهری با کلام الهی جل جلاله صورت می گیرد و این ظلم و ناروا از سوی کسانی انجام می شود که با افتخار تمام می گویند : ما مسلمان هستیم و به این کتاب مقدس ( قرآن مجید ) ایمان داریم و آماده ایم تا جان های خود را در راه حفاظت و حراست از آن قربان کنیم . در این مسئله هیچ تردیدی نیست که اینان به قرآن ایمان داشته و حاظر اند در راه دفاع از آن از سر و جان خود بگذرند ولی افسوس که همین ها بیشتر از هر کسی این کتاب نور و هدایت را مورد فراموشی و بی مهری قرار می دهند .

بدانید که اگر قومی با خود کلام الله را دارند و باز هم شب و روز شان در مشکلات ، خواری و حقارت سپری می شود ، شک نکنید که آنان کلام الله را دست کم گرفته اند و به آن ظلم روا داشته اند و تمامی مصیبت ها و ناملایمات به سبب اعمال خودشان به آنان می رسد  

هدایت اله 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها