دين وفطرت

اگر زنی بتواند با پوشیدن لباسهای ساده ای که اصلا جلب توجه نمی کند عفت را رعایت و از نگاه شهوت آمیز مردان جلوگیری کند آیاواجب است روسری سر کند؟

اگر زنی بتواند با پوشیدن لباسهای ساده ای که اصلا جلب توجه نمی کند عفت را رعایت و از نگاه شهوت آمیز مردان جلوگیری کند آیاواجب  است روسری سر کند؟

پاسخ:

خدای متعال در قران کریم چگونگی حجاب را بطور واضح شرح کرده است که با توجه به آن آیات می توانیم نتیجه بگیریم.

و به زنان با ايمان بگو چشمهاي خود را (از نگاه هوس آلود) فرو گيرند، و دامان خويش را حفظ كنند، و زينت خود را جز آن مقدار كه ظاهر است آشكار ننمايند، و (اطراف) روسريهاي خود را بر سينه خود افكنند (تا گردن و سينه با آن پوشانده شود) و زينت خود را آشكار نسازند مگر براي شوهرانشان يا پدرانشان يا پدر شوهرانشان يا پسرانشان يا پسران همسرانشان يا برادرانشان يا پسران برادرانشان، يا پسران خواهرانشان، يا زنان هم كيششان يا بردگانشان يا افراد سفيه كه تمايلي به زن ندارند يا كودكاني كه از امور جنسي مربوط به زنان آگاه نيستند، آنها هنگام راه رفتن پايهاي خود را به زمين نزنند تا زينت پنهانيشان دانسته شود. و همگي به سوي خدا بازگرديد اي مؤ منان تا رستگار شويد.(نور 31)

دومين آيه اى كه بر وجوب رعايت حجاب براى زنان در برابر نامحرمان ، دلالت صريح مى كند، آيه 59 سوره احزاب است كه مى خوانيم:

اي پيامبر! به همسران و دخترانت و زنان مؤ منان بگو جلبابها (روسري هاي بلند) خود را بر خويش فرو افكنند، اين كار براي اينكه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگيرند بهتر است و (اگر تاكنون خطا و كوتاهي از آنها سر زده) خداوند همواره غفور و رحيم است”

نتيجه اينكه پوشش بايد به صورت صحيح استفاده شود.  حکمت حجاب حفظ شخصیت انسانی زن است و فایده آن بهره مند شدن خود او و دیگران از سلامت روانی و اجتماعی می باشد. حجاب  یک دستور الهی است و  نحوه پوشیدن را خود خدا تعیین می کند

 

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید