دين وفطرت

اگر زنی طلاق گرفته باشد آیا از شوهرش ارث می برد؟

اگر زنی طلاق گرفته باشد و بعد از مدتی شوهرش بمیرد  آیا از شوهرش ارث می برد؟

سلام علیکم. من زنی متاهل هستم و فرزندی از شوهرم ندارم. اما وی از همسر سابق خود دو دختر و یک پسر دارد. سؤالی که مطرح می‌شود این است که می خوهم بدانم میراث من و فرزندانش چقدر است ؟ و آیا همسر سابق شوهرم از او  ارث می برد؟

علیکم سلام.

در پاسخ باید اذعان داشت که  از اموال آن مرحوم همسرش ( یعنی شما) ، دو دختر و پسرش ارث می برند. تقسیم بندی ارثیه  به شرح زیر است:

زن 1/8  از اموال مرد را به ارث می برد.

بقیه بین فرزندان متوفی تقسیم می شود و سهم میراث پسر و دختران یکسان می باشد.

لازم به ذکر است که در مورد همسر مطلقه  اگر عده ای  طلاق خود را تمام کرده باشد ارث نمی برد. زیرا او دیگر همسرش نیست. اما در هنگام عده طلاق رجعی حق دارد حق وراثت از مرد متوفی بگیرد. به طور کلی در عده طلاق رجعی حقوق و تکالیف زن و شوهر نسبت به یکدیگر همچنان برقرار است.

 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها