دين وفطرت
اگر طلبکار بمیرد قرض خود برای که ادا نمود

اگر طلبکار بمیرد قرض خود برای که ادا نمود

سلام خسته نباشید من از یک شخص قرضدار بودم فقط شخص طلبکار وفات نمود اکنون قرض خودرا برای که باید بپردازم البته هیچ سندی به قرضدا بودن من موجود نیست.

وعلیکم السلام > : پرسنده گرامی اولا خود شما اقرار میکنید که من قرضدار هستم سند وقتی بکار میشود که قراضدار قرضش را انکار بکند وطلبکار به خواطر طلبش باید سند نشان بدهد ودیگر اینکه شما قرضدار هستید واین را نیز خود شما اقرار میکنید البته خداوند میداند قرضدار بودن شما را شما نمیتوانید سند موجود نیست گفته از قرض خلاص شوید باید این قرض تان را به وارثین موحوم بپردازید.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید