دين وفطرت
اگر فرش اتاق نجس باشد، آیا نماز بر روى آن صحیح است؟

اگر فرش اتاق نجس باشد، آیا نماز بر روى آن صحیح است؟

یکی از موضوعاتی که در اسلام، اهمیت زیادی دارد طهارت و پاکیزگی است که  آیات و احادیث زیادی در این زمینه وجود دارد. قران کریم در این مورد می فرماید:  “وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ” خداوند پاکیزگان را دوست دارد  [توبه – 108]

نماز حالتی است که انسان باید در آن حالت پاک باشد چون یکی از اهداف نماز پاک کردن معنوی انسان می باشد.

 البته خداوند به عبادت ما نياز ندارد، ولی ما به نماز خواندن و عبادت خداوند برای رسيدن به کمال نيازمند هستيم. چنانچه انسان قبل از نماز با غسل کردن و وضو گرفتن  و حتی برطرف کردن نجاست از لباسش پاک می شود باید محل نماز را نیز پاک کند. بنابر این نماز خواندن در جای نجس صحیح نیست چون یکی از شروط صحت نماز، پاک بودن محل نماز است.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید