دين وفطرت
اگر مسلمان دروغ قسم بخورد..؟

اگر مسلمان دروغ قسم بخورد..؟

 

در کشور ما  بسیاری از مردم برای اثبات حق خود را قسم می خورد. علاوه بر این قسم دروغ در زمان ما بسیار دیده می شود. آیا مسلمان می تواند همیشه در کارهای عادی قسم بخورد؟

متاسفانه قسم خوردن بین مسلمانان وسعت یابیده است.   قسم دروغ خوردن در حالت عادی یکی از محرمات است که به شدت از آن نهی شده است. به همه ما معلوم است که اشخاص دروغ گو دائما قسم می خوردن تا حودشان را اثبات بکنند. و لی این کار بر مسلمان شایسته نیست.

کسى که براى اثبات یا نفى چیزى قسم مى‏خورد، اگر حرف او راست باشد قسم خوردن او مکروه است و اگر دروغ باشد حرام و از گناهان بزرگ است ولى کفاره قسم را ندارد. اما اگر براى این که خودش یا مسلمان دیگرى را از شر ظالمى نجات دهد، قسم دروغ بخورد اشکال ندارد بلکه گاهى واجب مى‏شود امّا اگر بتواند توریه کند؛ یعنى: موقع قسم خوردن طورى نیت کند که دروغ نشود بنابر احتیاط واجب باید توریه نماید؛ مثلاً اگر ظالمى بخواهد کسى را اذیت کند و از انسان بپرسد که او را ندیده‏اى؟ و انسان یک ساعت قبل او را دیده باشد، می تواند بگوید او را ندیده‏ام به این قصد که از پنج دقیقه پیش ندیده‏ام.

قران کریم در باره قسم دروغ می فرماید:

و از هیچ کس که بسیار سوگند خور و فرومایه است فرمان مبر (قلم 10) 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید