دين وفطرت
اگر نیکی کنید، به خودتان نیکی می‌ کنید

اگر نیکی کنید، به خودتان نیکی می‌ کنید

 

سلام. می خواهم از شما بپرسم که اگر به دیگران کمک کنم تکلیف من چیست اگر آنها به جای کمک من بمن زشتی می نمایند؟

جواب: 

سوالی خیلی مهم است. اولا انسان باید بدون توقع خوبی از دیگران به دیگران نیکی کند. .
خوبی کردن با دیگران در اصل خوبی کردن با خود تان است. خدای تعالی در قران کریم می فرماید:.
إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ( اسراء7)
اگر نیکی کنید، به خودتان نیکی می‌کنید. 
اگر به جای نیکی که به کسی‌ کردید از او بدی دیدید مایوس نشوید. اصل خوبی و احسان کردن با کسی است که با شما بدی کرده است. در مقابل خوبی طبیعتا همه مردم خوبی میکنند
شاید کسانی زیادی خوبی شما را درک نکنند، متوجه نشوند، کوچک شمارند، برداشت سوء کنند یا در مقابل بدی کنند. بنابر این خوبی و نیکی کردن باید صرف برای رضای خدا باشد. و از بنده در مقابل آن توقع نرود.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها