دين وفطرت
برای آن که نمازمان به رشد برسد در ابتدا از کجا شروع کنیم

برای آن که نمازمان به رشد برسد در ابتدا از کجا شروع کنیم

سلام علیکم استاد

برای آن که نمازمان به رشد برسد در ابتدا از کجا شروع کنیم. آیا اول وقت خواندن ابتدای کار است؟

پاسخ:

علیکم سلام خواننده گرامی

با درک کردن این که بنده خدا هستیم و جزء خدا کسی به دادمان نمی رسد، شروع کنیم. چون قبل از نماز انسان باید در خود کارهای انجام دهد که خود را به نماز و عبادات دیگر آماده بسازد. باید با تقوی باشیم که متقی شدن چیزی مهم است. خدای متعال در سوره مائده می فرماید: “إِنَّمَا یتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ” (مائده 27) “خدا فقط از تقواپيشگان مى ‏پذيرد” مهم این است که در محیط و وادی تقوا قرار بگیریم آن وقت همه اعمال ما پذیرفته می شود.

 بعد از آن سعی می کنیم طوری برنامه ریزی کنیم که نماز را اول وقت بخوانیم. به عبارت دیگر در برنامه ریزی روزمره خود همیشه نماز را در نظر بگیریم. کسی که معنی سوره فاتحه را نداند، باید سعی کند آن را (با رجوع به ترجمه قرآن ) بفهمد. به این نحو کم کم نمازگذار آن را حس کرده لذتی هم خواهد برد.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید