دين وفطرت
برای عقیقه می توان پولش را به مراکز خیریه ای داد؟

برای عقیقه می توان پولش را به مراکز خیریه ای داد؟

سلام علیکم

آیا قرباني عقيقه واجب هست؟ برای عقیقه می توان پولش را به مراکز خیریه ای که این کار را انجام می دهند و یا به شخصی که اینکار را انجام میدهد داد؟ اگر فرد یا مرکز مذکور عینا اینکار را انجام می دهد آیا عقیقه قبول است یا صرف اینکه ما به او سپرده ایم تکلیف از دوش ما برداشته می شود؟

علیکم سلام

نخير، واجب نیست. عقیقه یکی از مستحبات است که برای طفل  قربانی می کنند.  کسانی که قدرت مالی دارند می توانند بمناسبت تولد نوزاد قربانی کنند و گوشتش را بین محتاجان  تقسیم نمایند.

اگر قبل از این که پول را بسپارید در باره آن مرکز خیریه تحقیق کردید و مطمئن شده ید که یک مرکز با مسؤلیتی می باشد، دیگر تکلیف از دوش شما برداشته شده است

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها