دين وفطرت
بعد از نماز و یا دعا کردن، کشیدن دست به صورت چه حکمی دارد؟

بعد از نماز و یا دعا کردن، کشیدن دست به صورت چه حکمی دارد؟

بعد از نماز و یا دعا کردن، کشیدن دست به صورت چه حکمی دارد؟ لطفا توضیح دهید

جواب: عمر ابن خطاب اینگونه روایت می کند:

پیامبر (ص) هنگامی که دستهایش را برای دعا بالا می برد، هیچ گاه بدون اینکه به صورتش بمالد پایین نمی آورد.

و در روایتی از محمد ابن مثنا چنین می گوید که: بدون اینکه دستهایش را به صورتش بمالد پایین نمی آورد. (ترمذی، دعوت، ۱۱)

ترمذی که این احادیث را روایت کرده همچنین می گوید:

این حدیث، صحیح غریب است. فقط با روایت حماد ابن عیسی شناخته می شود. او این حدیث را به تنهایی روایت کرده است، و از ایشان احادیث کمی روایت شده است. هنزال ابن ابی سوفیان او را انسانی مطمئن می داند.

ابن حاجر الاثقلانی، از علمای بزرگ علوم احادیث در کتاب “بلوغ المرام” و برخی دیگر از کتب احادیث مانند ابو داوود، از عبد الله ابن عباس هم روایاتی مشابه این وجود دارد. با توجه به وجود این احادیث می توان گفت که اینها از احادیث حسن به حساب می آید. (ابن حاجر الاثقلانی، باب الذکر و دعا ۱۵۸۲-۱۵۸۳)

پس با توجه به منابعی که در بالا ذکر شد می توان گفت که دست کشیدن به صورت بعد از دعا سنت است.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید