دين وفطرت
بنظر قران کریم توبه چه کسانی پذیرفته نیست؟

بنظر قران کریم توبه چه کسانی پذیرفته نیست؟

 

اگر کسی حتی لحظه ای قبل از آثار مرگ توبه کند و انقلاب درونی و تحول فکری و عملی پیدا نماید، بدون تردید خداوند از او می توبه زبانی و ظاهری باشد، در عمل تأثیر نگذارد
توجه شما را به چند آیه جلب می کنم
 
لیست التوبه للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن، و لا الذین یموتون و هم کفار اولئک اعتدنالهم عذاباً الیماً. (نساء 18)

کسانی که به هنگام مرگ از گناهانشان توبه می کنند، و همچنین به هنگام مرگ به حال کفر می میرند، توبه شان صحیح نیست، برای این گروه ها عذاب دردناک فراهم شده است
در این آیه به طور صریح گروه اول و سوم اهل آتش نامیده شده و توبه شان قبول نیست.

 ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر مادون ذلک لمن یشاء. (نساء 48)

: خداوند از مشرک نمی گذرد، غیر مشرک را به هر کسی بخواهد می بخشد

توبه عبارت است از پشيماني قلبي ،آمرزش خواستن با زبان ؛ترک کردن گناه و تصميم به اينکه ديگرآن گناه را انجام ندهد. وبه معراج آدمي است.نشان عروج انسان و راز بندگي و دل به حق دادن است.راهي است که سرمنزلش وصال محبوب و فاني شدن درذات اوست.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید