دين وفطرت
تلاوت قران به مردگان

تلاوت قران به مردگان

 

در برخی از شهرهای ترکیه در قبرستانها 24  ساعت شبانه روز از رادیو تلاوت قران پخش می کنند. آیا این کار اشکال دارد؟

جواب:  این کار باطل نه تنها در دوران معاصر وجود داشت. اکنون تخنولوژی آن قدر پیشرفت کرده است که می توان با فشار یک دکمه تلاوت ضبط شده را پخش کنید. ولی در دوران قدیم قارییان  در قبرستانها 24 ساعت پیدر پی تلاوت می کردند. وقتی که یکی به خواب می رفت دیگری او را عوض می کرد.

آیا همه این کارها در  چه معنی است؟  نه خواننده می فهمد و نه مرده می شنود. فرض کنیم که مرده می شنود پس  می فهمد؟ فکر کنیم که مرده می شنود و می فهمد پس او می تواند دوباره زنده شود و  به گفته های آیات عمل نماید؟

متاسفانه بسیاری از مردم با این کار افتخار می نمایند، چون جاهل هستند و جاهلان هیچ وقت درک نمی کنند با چه باید افتخار کنند

خلاصه  خواندن قران کریم به مردگان هیچ فایده ای ندارد و این عمل بدعت می باشد. نه پیابر گرامی (ص) و نه صحابه ای کرام این کار را کرده اند. در چنین حالتی برخی از روحانیون از جهالت و نادانی  مسلمانان  سوء استفاده کرده و این عمل گسترش یافته است. 

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید