دين وفطرت
جشن عروسی در شب رغائب

جشن عروسی در شب رغائب

من قصد ازدواج  داشتم و تالار جشن عروسی را هم معین کرده بودم و لیکن  ناگهان گفتند که امروز “لیلة الرغائب” است و نباید شادی برگزار کرد. آیا انجام کارهای ازدواج در شب رغائب اشکال دارد؟

البته انجام کارهای ازدواج  و برگزار کردن مراسم نامزدی یا عقد یا عروسی در شب رغائب هیچ اشکالی ندارد. شما می توانید در آن شب جشن عروسی برگزار کنید ولی باید توجه کرد که عروسی به شكلی صحيح و سالم برگزار شود و حلال و حرام‌های خدا در آن رعايت شود از جمله از اختلاط دختر و پسر و زن و مرد اجتناب شود.

اما اگر به بهانه‌ی جشن عروسی، مرد و زن در هم قاطی شوند و بزنند و برقصند و هر گناه ديگری را انجام دهند، چنين مراسمی يك نوع مجلس گناه است كه شركت كردن در آن حرام است و فرق نمی کند آن جشن در شب رغائب برگزار شده باشد یا در شب دیگر.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها