دين وفطرت

 جشن گرفتن روز تولد کودک

آیا جشن گرفتن تولد شخص مخصوصا کودکان در اسلام جایز است؟ در حالی که نزدیکان و دوستان را به خانه دعوت کرد و برای نشان دادن شادی جشن گرفت؟

سه عید دردین ما به طور رسمى وجود دارد که عبارت‏اند از: عید قربان، و عید فطر عید جمعه.

اما در مورد برگزاری جشن تولد فردی که افراد در همان روزها با یکدیگر ملاقات می کنند در دین ما منشا ندارد. یعنی  جشن تولد از دین اسلام نمیباشد، ودر تعلیمات اسلامی هیچگونه تاکیدی بر برگزاری عید تولیدی ویا تجلیل از  سالگرد صادرنگردیده است.

ولی برگزاری جشن روز تولد را با ید با  اهداف ونتایج آن ارزیابی کرد. اگرهدف از این جشن مسرت وخوشحالی  از رسیدن به این سن سال وبه اشتراک گزاری آن  با اعضای خانواده، نزدیکان ودوستان شان باشد در دایره اسلام انجام بگیرد اشکالی نخواهیم داشت. و اگر مقصد ازین جشن همانند جشن کریسمس  تقلید از فرهنگ غرب ویا کدام فرهنگ خارجی که مغایر به تعلیمات اسلامی باشد  البته قابل اعتراض بودن آن ظاهر وآشکار هست.

 

 

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید