دين وفطرت
حکم ازدواج  بین دو عید

حکم ازدواج  بین دو عید

میان جامعه اینچنین عقیده ای وجود دارد که می گویند: “بین دو عید ازدواج کردن درست نیست” . لطفا در این رابطه توضیح دهید.

بی شک چنین عقیده ای در دین ما  صحیح نیست و خرافات است،  بین دو عید بزرگ یعنی بعد از عيد فطر و قبل از عيد قربان عقد نکاح نمودن منعی ندارد. بالعکس بهترين زمان براى عقد نکاح بين عيد سعيد فطر و عيد قربان مى باشد، چون عقد نکاح  ام المومنین عايشه ( رض ) و  حضرت پیامبر ( ص )  نيز در همين مدت صورت پذيرفته است. (مسلم، نکاح 73 (1423)

پس شایسته مسلمانها است که با این گونه خرافات که مشکلات فراوان اجتماعی را نیز به بار آورده است و هیچگونه توجیه  شرعی و عقلی ندارد مبارزه نمایند. و همچنین نباید فراموش کرد که قران کریم با خرافات مبارزه نموده  و به  راههای پیشگیری آن اشاره کرده است.  علت اصلی اینچنین مشاکل که روبرو هستیم  اين است كه از قرآن و احكام آن دور شدیم.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید