دين وفطرت

 حکم استفاده از دف و موسیقی در مجالس عروسی

آیا نواختن موسیقی در جشن عروسی جائز است؟ به عنوان مثال ما در مراسم عروسی موسیقی ضبط شده بدون کلام که با سازهای مختلف در پس زمینه اجرا می شود پخش می کنیم، آیا  این کار اشکال دینی دارد؟

پاسخ:

در دین ما دستوری د ر بارۀ موسیقی وجود ندارد. دین اسلام دین فطرت است. امکان ندارد خداوندی که فطرت را آفریده با دینی که تشریع کرده با هم تعارضی داشته باشد. گوش دادن به موسیقی با طبع انسان موافقت دارد و حس شنوایی ما را نوازش می دهد. مگر ندیدیم که بچۀ نوزاد با گوش دادن به موسیقی(خواب آوا) آرام می شود؟

حتی شتر سرکش با شنیدن موسیقی تحت تأثیر قرار می گیرد و در راه رفتن تغییری ایجاد می کند؟ کسی منکر تأثیر موسیقی نیست، جز برخی انسانهای سنگدل و درشتخو که منکر این حقیقت می باشند. پیامبر اسلام (ص) در مناسبات مختلف مثل ایام عید، عروسی، استقبال و … رخصت زدن دف، آوازه خوانی و خواندن اشعار و امثال آن را می داد.

در زمان پیامبر در مجالس عروسی دف می زدند تا همه بدانند که در این خانه مراسم عروسی است. اما در دوران ما در برپایی مراسم عروسی آن قدر اسراف هست که این مشکلات مانع از ازدواج افراد می شود.

 

 

 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید