دين وفطرت

حکم الکل در خوراکی ها

در ساخت  بعضی از غذاها  از مایع مست کننده یعنی از مشروبات الکلی  استفاده می کنند. آیا این غذاها نجس هست و خوردن آن جایز می باشد؟

پاسخ:

الکل (به خودی خود) نجس نیست؛ زیرا دلیلی بر نجاست آن وجود ندارد و اگر هم حکم به نجاست مشروبات الکلی می شود دلیلش، وجود الکل در آنها نیست؛ بلکه دلیلش مست کننده بودن این مایعات است. بی تردید تمام خودرنی های که برای زمان طولانی ذخیره می شود در ترکبشان الکل وجود ندارد. چون بدون الکل همان خوراکها خراب نمی شوند. ولی نوشیدنی و خوردنی های نیز وجود دارد که در ترکیبش الکل وجود دارد،  بنابر این استفاده از چنین کالایی جایز نیست. مسلمان باید از مواد مست کننده خودداری کند.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها