دين وفطرت
حکم جشن گرفتن میلاد پیامبر چیست؟

حکم جشن گرفتن میلاد پیامبر چیست؟

الان طرفهای ما برای پیامبر (ص) مراسمی به عنوان ولادت پیامبر(ص)  برگزار می کنند آیا برگزاری چنین مراسم هایی بدعت است یا خیر؟ نظر شما در مورد مولود خوانی برای پیامبر اسلام چیست؟

.در اصل گرفتن روزهای تولد مراسم فرهنگی است و با دین ما هیج ارتباطی ندارد. و گرفتن جشن تولد فی نفس ذاته مشکل ندارد اما متأسفانه آن را به یک مراسم دینی یک نوع عبادت و وسیله آمرزش گناه پنداشته  و با روایات ساخته به مبدعت تبدیل نموده اند. جایز یا غیر جایز بودن آن بستگی به چگونگی برگزاری آن و اعتقاد دارد. متأسفانه به بهانه عید تولد خیلی  اشتباهات انجام می شود. غلو کردن در حق برخی افراد از جمله پیامبر (ص) خلاف شرع و شرک است/ اما مولودخوانی که شما  گفتید باید به متن آن توجه کرد ما اطلاع از متن آن نداریم لذا نمی توانیم نظر دهیم.

همچنین  به این نکته باید توجه کرد که برگزاری مراسم جشن و سرور  در زمان خود رسول الله (ص) و خلفاء راشدین حتی در سه قرن اولیه اسلام سابقه نداشته است و برگزاری این مراسم را از بدعت های مسلمانان در قرون بعدی می دانیم. ولی بعضی ها برگزاری این مراسم را جزء بدعت های خوب مسلمانان دانسته و معتقدند که مسلمانان به خاطر اظهار شادی و سرور در ولادت پیامبر(ص) مستحق پاداش و ثواب هستند. اما دیدگاه ما این است که جشن روزهای تولد یک امر دینی نمی باشد. این بدعت‌ها هیچ پایه و اساسی در شریعت اسلام ندارد و در زمان پیامبر (ص) نیز نبوده است.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید