دين وفطرت

حکم خواندن یک نماز جنازه بر چند میّت

آیا خواندن یک نماز جنازه بر چند میّت صحیح است؟ یعنی آیا نماز جنازه باید برای هر میّت جداگانه خوانده شود یا یک نماز جنازه برای همه کافیست، مخصوصاً اگر جنگ یا بلای طبیعی باشد که مردگان زیادی داشته باشد؟

پاسخ:

جایز است برای هر میّت نماز جنازه جداگانه خوانده شود؛ همچنین جایز است برای همه یک نماز جنازه خوانده شود و  مشکلی ندارد زیرا هدف از نماز جنازه دعا کردن است. از ابن عمر رضی الله عنهما روایت شده است که رسول خدا علیه السلام برای چند میّت حاضر یک نماز جنازه خوانده و آنها را دفن کرده است. (السنن الكبرى – النسائي – ط الرسالة (2/ 444)

بنابر این خواندن یک نماز برای چندین میّت اگرچه جنسیت های مختلف داشته باشند، هیچگونه مشکل شرعی ندارد و جائز می باشد.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید