دين وفطرت
حکم عزاداری در اسلام

حکم عزاداری در اسلام

سوال

در کشور ما برای کسی که مرحوم می شود روز سوم و هفتم و چهل ام می گیرند. این عمل از دیدگاه اسلام چطور است؟

جواب

این گونه مراسم یک رسم عرفی است که به خاطر تعظيم و احترام ميت گرفته مي شود و مبنای شرعی ندارد.
برگزاری این مراسم با دستورات شرع مخالفت و ناسازگاری ندارد بلکه اگر از اسراف و مخارج سنگین خالی باشد با سفارش دین به بزرگداشت یاد اموات و هدیه معنوی فرستادن برای آنها هماهنگ است. ولی اگر این چنین مجالس بقصد درامد باشد بی شک در دین ما جائز نیست

ما را در فضای مجازی دنبال کنید