دين وفطرت
حکم غذا خوردن در خانۀ عزادار

حکم غذا خوردن در خانۀ عزادار

حکم غذا خوردن در خانۀ عزادار
سوال: آیا در خانۀ عزادار می توان غذا خورد؟
جواب: در دین اسلام به خانۀ میت برای تعذیه رفته می شود نه برای غذا خوردن، و توصیه شده که هنگام رفتن به خانۀ میت با خودشان غذا ببرند.
عبدالله ابن جعفر می گوید که، پیامبرصلی الله علیه و سلم چنین فرموده اند:
"برای خانۀ جعفر غذا آماده کنید، چون برای آنها مشکلی پیش آمده که آنها را مشغول کرده." (ابو داوود، جنایز، 25-26،ترمذی، جنایز21، ابن ماجه،جنایز59، احمد ابن حنبل، 6/380)
با تکیه بر این حدیث گفته می شود که در خانه عزادار برای مهمانانی که برای تعذیه به آنجا می آیند غذا حاضر کردن مکروه است.
حتی جریر ابن عبدالله البجلی روایت می کند که: "ما جمع شدن در کنار بستگان میت و به همراه آنها غذا حاضر کردن را گناهی مانند جمع شدن بر سر میت و فریاد وفغان گریه کردن می دانیم." (ابن ماجه، جنایز60)
و اما برای مهمانانی که از راه دور به خانۀ میت می آیند و در آنجا اقامت می کنند، می توان سفره چید و غذا آماده کرد. بسیاری از علما این کار را جایز می دانند، از نظر ما هم این کار درست است.

نظریه ها

    • و علیکم السلام

      ما حقیقت را مطرح می کنیم و انتظار نداریم که یک دفعه همه چه درست شود.

  • آیا باید وقتی خانه عزادار م.یرویم و رسم است غذا میدهند نخوریم؟

    • می توانید بخورید، فقط اگر توانستید باید توضیح دهید که این کار (سفره انداختن ) در اصل  صحیح نیست.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها