دين وفطرت

حکم غسل و وضو با وجود لوازم آرایشی

سوال:

آیا زنی می تواند با استفاده کردن از لوازم آرایشی وضو بگیرد. یعنی  در صورت استفاده از آنها، وضعیت وضو و غسل بانوان  چگونه است؟

پاسخ:

خداوند متعال در احکام وضو می فرماید هنگام وضو دست هایتان را بشویید. الان اگر زنی در حالی که از لوازم آرایشی استفاده کرده یعنی بر ناخنش لاک زده و  برای وضو دستهاش را بشوید کسی می تواند به  او بگوید که دستهایت را نشستی؟ البته نخیر. همچینین اگر صورتش را بشوید نمی توانیم بگوییم نشسته است.

بنابر این لوازم آرایشی از جمله.لاک، کرم و الخ… مانعی برای وضو ندارد و وضو صحیح است و لازم نیست حتماً آن را برطرف کرد.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید