دين وفطرت

حکم نوشتن آیات قران بر روی تابلو

 حکم نوشتن آیات قران واحادیث بر روی تابلو یا سنگ ودیگر و خرید و فروش آن چیست؟

سلام استاد. کتابت  آیات قران یا احادیث بر روی سنگ، تخته یا شیشه و فروختن آنها جایز هست؟ نظر جنابعالی در این مورد چیست؟

پاسخ:

علیکم سلام

نکته مهمی در اینجا تعیین هدف این کار است.  چنانچه معلوم است انجام این کارها  یعنی  نوشتن با حسن خط تابلو دیواری آیات قرآن به استعدادی و زحمت نیاز دارد. هر کس نمی تواند آیات را  بر روی تابلوی با خط زیبا کتابت کند. همچنین مردم نیز خواسته های آن را دارند و این نوشته ها را به راحتی به دیوار خانه آویزان می کنند و در دکوراسیون داخلی منزلشان استفاده می نمایند و علاوه بر این بر روی دیوار آنها را  می خوانند. این فروش  آیات قرآن نیست بلکه آنها محصول هنری خود را می فروشند.

بنابر این حک کردن آیات قرآنی و اسمای جلاله بر روی سنگ، شیشه و امثال آن  اشکالی ندارد.

 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها