دين وفطرت
حیلۀ شرعی

حیلۀ شرعی

 

معنای حیلۀ شرعی چیست؟ بسیاری از علماء حیله شرعی را جایز می دانند. حکم حیله شرعی چیست؟

حیله به قول دیگر دروغ گفتن است. یعنی انسان برای رسیدن به هدف خود دروغ می گوید و حیله می ورزد. بقول معروف حیله برای باطل کردن حق و ثابت کردن باطل و ساقط کردن تکلیف دینی به خاطر سختی آن انجام شود آن کار در دین ما ممنوع است. قران کریم در باره حیله یهود می فرماید:

: "وَ لَقَد عَلِمتُمُ الَّذین اعتَدَوا مِنکُم فی السَّبتِ فَقُلنا لَهُم کُونُوا قِرَدَةً خاسِئِینَ" (بقره 65).

"و محققاً دانسته اید جماعتی از شما را که عصیان ورزیده حرمت شنبه را نگاه نداشته اند، گفتیم بوزینه های خوار و رانده شده باشید"

یهود  برای صید کردن در روز شنبه حیله را بکار بردند و حوض هایی را حفر کردند و رودهای کوچکی را به سمت آنها ایجاد کردند و زمانی که روز شنبه فرا رسید موج ماهی ها را به سمت حوض ها هدایت کرد. به خاطر عمق حوض ها و کم بودن آب حوضها قادر به خارج شدن نبودند، پس آنها با استفاده از حیله در روز یکشنبه شکار می کردند. 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید